Popüler kan basıncı ilaçları bazı hastalar için en az etkili olan ilaçlar olabilir

Yale Üniversitesi, en popüler tansiyon tipi olan ACE inhibitörlerinin, hastaları kalp rahatsızlıklarından korumada tiyazid ve tiyazid benzeri diüretiklerden daha az etkili olabileceğini belirleyen büyük bir…

View More Popüler kan basıncı ilaçları bazı hastalar için en az etkili olan ilaçlar olabilir