Obezite tarafından tetiklenen iltihap beyin hasarına neden olabilir

Gelecek hafta sunulması planlanan bir çalışmada, gençlerde obezite ile bağlantılı beyin hasarına dair kanıtlar bulundu. Hasar, beynin bilişsel işlevlerden, duygular ve iştahtan sorumlu olan kısımlarını etkiler ve obezite sonucu oluşan iltihaptan kaynaklanabilir. Hasar, hem sağlıklı hem de obez gençlerin 12 ila 16 yaşları arasındaki MRG’leri kullanılarak belirlendi.

Kronik inflamasyon, potansiyel olarak kanser ve demans gelişimini tetikleme dahil çok sayıda sağlık sorununa neden olabilir. Obezite, sonuçları beyinde gözlenebilen iltihaplanmalara neden olan bir durumdur. RSNA’da sunulacak olan yeni çalışmaya göre, şişmanlıktan kaynaklanan iltihaplanma 12 yaşından küçük yaşta başlayan beyin hasarına neden olabilir.

Hasar, orbitofrontal gyrus ve korpus kallosumda, beynin “ödül devresi”, duygusal kontrol ve iştahla ilgisi olan alanlarda tespit edildi. Araştırmacılar bu bölgeler dışında herhangi bir hasar bulamadılar. Sorun, çeşitli enflamatuar belirteçler ve yağ hücreleri tarafından üretilen leptin hormonu ile bağlantılıydı. Obez olan bireyler potansiyel olarak leptin direnci denilen bir durum geliştirebilirler, yani beyinleri artık leptine yanıt vermez. Tepki eksikliği, yemeye devam etme arzusu, vücuttaki yağ seviyelerinin ve dolayısıyla leptin seviyelerinin artmasıyla sonuçlanır. Yağ hücreleri, direnç geliştikçe daha fazla leptin üretir, bu da üstesinden gelinmesi zor olabilecek dairesel bir etkiye neden olur.

Çalışmaya göre, insülin direnci de beynin beyaz maddesi üzerinde zararlı bir etkiye sahip olabilir. Bu hormon kan şekeri seviyesini kontrol altında tutmaya çalışır, ancak kilo aldıkça sabit bir şekilde yükselebilir, sonunda direnç ve tip 2 diyabetin gelişmesine yol açabilir. Çalışma, leptin ve insülin direncinin gözlenen hasara tek katkıda bulunan faktör olmadığını, ancak ek araştırmaların gerekli olduğunu göstermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir